Przejdź do treści
11 kwietnia, 2022

Lansjer Kultury i Kulinariów szlaku „Niech Cię Zakole” – tytuł przyznany Zespołowi Pałacowo-Parkowemu w Ostromecku!

Certyfikat na tle stołu z jedzeniem.

Tym samym staliśmy się częścią jednego z najważniejszych szlaków kulinarnych w naszym regionie.

Nazwa „Niech Cię Zakole” odnosi się do Zakola Dolnej Wisły, czyli miejsca w którym Wisła zwraca swój bieg w stronę północno-wschodnią. Dolina Dolnej Wisły jest obszarem wielu atrakcji turystycznych i krajoznawczych. Z jednej strony obejmuje miasta: Bydgoszcz, Toruń, Chełmno czy Grudziądz, z drugiej zachęca do odwiedzin lokalnych agroturystyk sprzyjających wypoczynkowi oraz miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych.

Szlak Krajoznawczo-Kulinarny „Niech Cię Zakole” zrzesza restauratorów, producentów, kuchmistrzów, którzy tworzą grono lansjerów czyli promotorów Szlaku.
Dzięki współpracy tej grupy osób powstała oferta atrakcyjna dla smakoszy i osób poszukujących ciekawych form poznawania lokalnego dziedzictwa kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim.

Do kulinarnych skarbów regionu należą m.in. powidła strzeleckie, pierniki, ale także mięsa ras rodzimych takich jak gęsina kołudzka, wieprzowina zlotnicka pstra, jagnięcina z merynosa. Stworzenie krótkiego łańcucha dostaw między producentami a restauratorami owocuje obecnością regionalnych przysmaków w kartach menu, w tym również od zeszłego roku w Kuchni i Jadalniach Pałacowych w Ostromecku.

Szlak „Niech Cię Zakole” organizuje wędrówki tematyczne, wyprawy, pokazy live cooking, pikniki, warsztaty. Ojcem całego przedsięwzięcia jest Piotr Lenart, który dla Ostromecka stworzył koncepcję koncertów kulinarnych. W zeszłym roku nasi kuchmistrzowie wzięli udział w projekcie: „Co z zagrody to na stole” na hasło „Niech Cię Zakole” – kołudzka gęsina, z merynosa jagnięcina i złotnicka wieprzowina w lokalnej marce turystyczno – kulinarnej” we współpracy z Instytutem Zooetchniki – Państwowym Instytutem Badawczym wraz z partnerami: Kujawko-Pomorską Organizacją Turystyczną i Biurem Turystycznym Copernicana.

W czasie uroczystości wprowadzenia na szlak współorganizowaliśmy wydarzenie „Wielkanocny stół rodzimych smaków ze szlaku „Niech Cię Zakole” i Pomocny Gościniec Wielkanocny”. Nasi kuchmistrzowie Mikołaj Bąkowski – szef Kuchni, Błażej Mirota – zastępca, Tatiana Gumeniuk – cukiernik, przygotowali wielkanocne przysmaki, które serwowali Ryszard Deliński, Magda Łukasik oraz Mateusz Sikorski, we współpracy z pozostałymi pracownikami Sekcji Dziedzictwa Kulinarnego.

Warto wspomnieć, że w tym roku świętujemy 800 lat od pierwszej historycznej wzmianki na temat Ostromecka (1222-2022).

Zapraszamy do odwiedzenia naszych Pałaców i spróbowania regionalnych przysmaków.