Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku.

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-28.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: WCAG-AUDYT.PL.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy zgłosić to do Jagody Ptaszyńskiej, pod adres email: jagoda.ptaszynska@mck-bydgoszcz.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 733 666 455.

W zgłoszeniu podaj:

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać tą samą drogą – kontaktując się na wskazany powyżej adres e-mail lub numer telefonu.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Bydgoska 9

Dostępność wejścia do budynku

Pałac Stary znajduje się w głębi parku. Turyści mogą zostawić pojazdy na czterech parkingach: dużym po lewej stronie od Pałacu Nowego, pierwszym jadąc z Bydgoszczy; przy głównej bramie wjazdowej do Pałacu Nowego; na parkingu wewnętrznym bezpośrednio przy Pałacu Nowym oraz na parkingu przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Świętych Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela. Do Pałacu Starego prowadzą parkowe alejki. Osobom z niepełnosprawnościami polecamy wjazd ulicą Parkową od parkingu przy kościele, bezpośrednio pod Pałac Stary. Tu znajduje się zatoczka, jedno miejsce parkingowe. Wykorzystywane w takich sytuacjach lub na rozładunek.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Pałac Stary został wybudowany w pierwszej połowie XVIII w. Jego infrastruktura nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Możliwe jest zwiedzenie parteru, gdzie znajduje się kilkanaście instrumentów z Kolekcji Fortepianów im. A. Szwalbego. W całej krasie można podziwiać symetryczną klatkę schodową.

Wejście do Pałacu Starego: dwa schody o wysokości 16 cm i 20 cm. Dwuskrzydłowe drzwi, które otwierają się w całości, uzyskujemy więc szerokość 1,5 m. Wjadą więc osoby poruszające się na wózku.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Nie ma.

Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

Brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Do dyspozycji miejsce przy Pałacu.

Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia)

Zapraszamy do zwiedzania z psem asystującym; brak ograniczeń.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą uczestniczyć w wydarzeniach wraz z przeszkolonym psem przewodnikiem lub psem asystującym (mowa o kameralnych recitalach fortepianowych na pierwszym piętrze).

Tłumacz migowy na miejscu lub on-line

Tłumacz on-line dostępny poprzez własne aplikacje. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

Inne informacje

Toaleta znajduje się na parterze i jest dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnych.

Dostępność architektoniczna Pałacu Nowego w Ostromecku

ul. Bydgoska 9

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne od ul. Bydgoskiej 9, ubita droga piaszczysta, przed samym wejściem podjazd z kostki brukowej, a następnie po schodach do drzwi głównych, dostępny również podjazd dla niepełnosprawnych do schodów, bez barier oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W głównej części budynku Pałacu Nowego znajduje się platforma do przemieszczania osób niepełnosprawnych z poziomu 0 do poziomu -1 do toalet, m.in. dla osób niepełnosprawnych, bez utrudnień. Brak możliwości wjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na wyższe kondygnacje Pałacu Nowego.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Platforma do przemieszczenia osób niepełnosprawnych z poziomu 0 do poziomu -1. Pozostałych nie stosuje się.

Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

Brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia)

Nie ma ograniczeń.

Tłumacz migowy na miejscu lub on-line

Tłumacz on-line dostępny poprzez aplikację mobilną w recepcji Pałacu Nowego.

Inne informacje

Toaleta na poziomie -1 oraz pokój gościnny na poziomie 0 dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku.

Dostępność architektoniczna Pałacu Starego w Ostromecku

ul. Bydgoska 9

Dostępność wejścia do budynku

Pałac Stary znajduje się w głębi parku. Turyści mogą zostawić pojazdy na czterech parkingach: dużym po lewej stronie od Pałacu Nowego, pierwszym jadąc z Bydgoszczy; przy głównej bramie wjazdowej do Pałacu Nowego; na parkingu wewnętrznym bezpośrednio przy Pałacu Nowym oraz na parkingu przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Świętych Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela. Do Pałacu Starego prowadzą parkowe alejki. Osobom z niepełnosprawnościami polecamy wjazd ulicą Parkową od parkingu przy kościele, bezpośrednio pod Pałac Stary. Tu znajduje się zatoczka, jedno miejsce parkingowe. Wykorzystywane w takich sytuacjach lub na rozładunek.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Pałac Stary został wybudowany w pierwszej połowie XVIII w. Jego infrastruktura nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Możliwe jest zwiedzenie parteru, gdzie znajduje się kilkanaście instrumentów z Kolekcji Fortepianów im. A. Szwalbego. W całej krasie można podziwiać symetryczną klatkę schodową.

Wejście do Pałacu Starego: dwa schody o wysokości 16 cm i 20 cm. Dwuskrzydłowe drzwi, które otwierają się w całości, uzyskujemy więc szerokość 1,5 m. Wjadą więc osoby poruszające się na wózku.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Nie ma.

Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

Brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Do dyspozycji miejsce przy Pałacu.

Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia)

Zapraszamy do zwiedzania z psem asystującym; brak ograniczeń.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą uczestniczyć w wydarzeniach wraz z przeszkolonym psem przewodnikiem lub psem asystującym (mowa o kameralnych recitalach fortepianowych na pierwszym piętrze).

Tłumacz migowy na miejscu lub on-line

Tłumacz on-line dostępny poprzez własne aplikacje. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

Inne informacje

Toaleta znajduje się na parterze i jest dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnych.

Dostępność strony internetowej

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności witryny internetowej Zespółu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku w Bydgoszczy (palacwostromecku.pl).

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa palacwostromecku.pl spełnia wymagania w 100 %.

Data publikacji strony internetowej: marzec 2014 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Brak opisów alternatywnych do treści nietekstowych (np. zdjęć i ilustracji).
  2. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Braki treściowe będą systematycznie uzupełniane, a pliki o niezgodnej formie lub formacie sukcesywnie zmieniane.

Informacja o dostępności

Strona została zrealizowana z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.