Przejdź do treści

Wernisaż

14.09.2016 Minęło

Wystawa i Wykład z cyklu ANTYDEPRESYJNA AKADEMIA SZTUKI

Punkty są uniwersalne … najgłębsze punkty to pewność … są widziane i przynależą do wszystkich … to punkty, na których opieramy swoje widzenie świata … na nich budujemy struktury widzenia … wraz z odkrywaniem nowych punktów rozbudowujemy strukturę … staje się pewniejsza … ale zawsze pozostaje nieskończona ilość punktów nieodkrytych … przez to struktura pozostaje zawsze niekompletna … miejsca brakujących punktów wypełniamy własnymi przeświadczeniami … łącząc punkty budujemy znaki … te same punkty pewności można łączyć dowolnie … z tych samych punktów pewności mogą powstać różne znaki … znak jest łącznikiem pomiędzy uniwersum a kulturą … znaki wychodzą z obszaru obiektywnego uniwersum … wkraczają w obszar subiektywnych kultur … znaki stają się przynależne wspólnocie … te same znaki mogą przynależeć do wielu odrębnych wspólnot … mogą znaczyć to samo lub zupełnie coś innego … im bardziej skomplikowane znaki tym stają się mniej uniwersalne … tym bardziej stają się

odrębne … inne połączenie punktów pewności przez Aborygenów, Europejczyków czy Chińczyków staje się znaczącym momentem, który już u źródeł rozgałęzia proces tworzenia kultur … z połączenia znaków powstają obrazy … proces powstawania obrazu w naszych umysłach jest zależny od kultury do której przynależymy … obraz jest opresyjny … narzuca i wymusza widzenie…”. [G. Pleszyński]