Przejdź do treści

Warsztaty: Antydepresyjna Szkoła – „Rozwój tożsamości i świadomości europejskiej

07.10.2014 Minęło

Spotkanie dla młodzieży z Gimnazjum w Zespole Szkół w Ostromecku prowadzi artysta i pedagog Grzegorz Pleszyński. Ten nietuzinkowy człowiek zajmuje się m.in. takimi dziedzinami sztuki, jak performance, instalacja, video art. Jest autorem projektu edukacyjno-artystycznego pn. „Antydepresyjna Szkoła”. Pracuje z ludźmi skazanymi w więzieniach; za swoją dziesięcioletnią pracę został wyróżniony srebrnym medalem zasługi z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych. Otrzymał nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 r.

 

Poznaj więcej atrakcji Bydgoszczy! Zapraszamy na stronę http://www.visitbydgoszcz.pl/index.php/pl/

Polecamy!

Pleszyński jest przekonany o ważnej misji sztuki we współczesnym świecie, zdominowanym przez racjonalne myślenie. Sztuka, wywodząc się z magii, ma w sobie siłę, która jest w stanie przeciwstawić się dewiacjom i wynaturzeniom cywilizacji technicznej i przywrócić poczucie harmonii z naturą, wszechświatem i drugim człowiekiem.