Przejdź do treści

Sztuka i polityka – nowy humanizm

03.02.2016 Minęło

Pleszyński zajmuje się m.in. takimi dziedzinami sztuki, jak performance, instalacja, wideo-art. Jest autorem projektu edukacyjno-artystycznego pn. „Antydepresyjna Szkoła”. Pracuje z ludźmi osadzonymi w więzieniach; za swoją dziesięcioletnią pracę został wyróżniony srebrnym medalem zasługi z rąk ministra spraw wewnętrznych. Otrzymał nagrodą ministra edukacji narodowej i kuratora oświaty. Jest stypendystą ministra kultury i dziedzictwa narodowego (2013).