Przejdź do treści

Spotkanie z wileńskim poetą

23.11.2018 Minęło

 

Zapewniamy bezpłatny autokar. Wyjazd o godz. 16.10 z Placu Kościeleckich, powrót do Bydgoszczy po spotkaniu.

 

 

Wielokulturowość Pogranicza.

Spotkanie autorskie z wileńskim poetą i dziennikarzem Romualdem Mieczkowskim, prowadzenie Helena Skonieczna

 

Romuald Mieczkowski – polonista, poeta geograf. Od 1980 r kierownik działu polskiego w radiu litewskim, założyciel magazynu polskiego „Panorama Tygodnia (później „Rozmowy Wileńskie”) w Telewizji Litewskiej, który prowadził do 2002 roku. W grudniu 1989 wspólnie z Czesławem Okińczykiem założył czasopismo „Znad Wilii”, pierwszą na terenie Związku Sowieckiego prywatną gazetę wydawaną w języku polskim. Nieprzerwanie od 1989 roku jest redaktorem naczelnym „Znad Wilii” (obecnie wydawanej jako kwartalnik). Był również współzałożycielem Radia „Znad Wilii”. W 1995 roku założył w Wilnie Polską Galerię Artystyczną „Znad Wilii”, był koordynatorem i kuratorem ponad 300 wystaw na Litwie, w Polsce i w innych krajach. Od 2004 zajmuje się także działalnością wystawienniczo-kulturalną w Warszawie. Od 2006 jest kuratorem wystaw Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki (obecnie Mazowiecki Instytut Kultury) w Warszawie. Od 1994 organizuje w Wilnie coroczne Międzynarodowe Spotkania Poetyckie „Maj nad Wilią” a od 2013 roku współorganizuje w Warszawie Festiwal Filmów Emigracyjnych „Emigra”. Współpracował m. in. Z Telewizją Polską, Polskim Radiem BBC i Nowym Dziennikiem.

Debiutował opowiadaniem w 1966. Jest autorem wielu publikacji, tekstów prasowych, scenariuszy radiowych i telewizyjnych. Wydał następujące zbiory wierszy: W Ostrej Bramie (Warszawa, 1990); Co bym stracił (Kraków, 1990); Wirtuozeria grubo po północy (Suwałki, 1991); Powrócę (Warszawa, 1992); Podłoga w Celi Konrada (Warszawa, 1992); Sennik wileński (Warszawa, 1995); Sen w ogrodach Moneta (Zielona Góra, 1996); Dźwięki ulicy Szklanej (Bydgoszcz, 1996); Zbudować łódź (Toruń, 2006); Nikt nie woła (Wilno, 2008); Na litewskim paszporcie (Wilno, 2011); Śladami słów skrzydlatych. Pomniki pisarzy i poetów polskich na Litwie, album z Ewą Ziółkowską (Warszawa, 2015); Pomiędzy (Wilno, 2018);