Przejdź do treści

Spotkanie z obrazami

15.11.2014 Minęło

„Spotkanie z obrazami małymi i dużymi” – antydepresyjne warsztaty dla dzieci prowadzi artysta i pedagog Grzegorz Pleszyński

G. Pleszyński jest autorem projektu edukacyjno-artystycznego pn. „Antydepresyjna Szkoła”. Pracuje z ludźmi skazanymi w więzieniach; za swoją dziesięcioletnią pracę został wyróżniony srebrnym medalem zasługi z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych. Otrzymał nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 r.

Pleszyński jest przekonany o ważnej misji sztuki we współczesnym świecie, zdominowanym przez racjonalne myślenie. Sztuka, wywodząc się z magii, ma w sobie siłę, która jest w stanie przeciwstawić się dewiacjom i wynaturzeniom cywilizacji technicznej i przywrócić poczucie harmonii z naturą, wszechświatem i drugim człowiekiem.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Kolorowa jesień w Ostromecku – warsztaty dla rodzin z dziećmi”.

 

Poznaj więcej atrakcji Bydgoszczy! Zapraszamy na stronę http://www.visitbydgoszcz.pl/index.php/pl/ Polecamy!