Przejdź do treści

Rozmowy Ostromeckie #17

Dr Iwona Puzowska

22.03.2021 12:00Minęło

Facebook

Z dr Iwoną Jastrzębską-Puzowską, bydgoskim historykiem sztuki, specjalizującą się w badaniu historii architektury Bydgoszczy i regionu rozmawia Andrzej Gawroński.

Dr Iwona Jastrzębska-Puzowska: studia: 1984 – 1990, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: historia sztuki. Doktorat: 2003, praca doktorska pt. „Architekt Fritz Weidner i jego rola w kształtowaniu nowego oblicza Bydgoszczy na przełomie XIX i XX wieku”, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Waźbiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskany tytuł: doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – historii sztuki.

Opublikowane książki: Bydgoszcz. Belle epoque, koncepcja merytoryczna albumu i tekst, zdjęcia Arkadiusz Świtała, Bydgoszcz 2002. Od miasteczka do metropolii. Rozwój architektoniczny i urbanistyczny Bydgoszczy w latach 1850-1920, Toruń 2006.