Przejdź do treści

Rozmowa Ostromecka 11

07.12.2020 Minęło

Miejsce:
FB Pałac Ostromecko
https://www.facebook.com/PalacOstromecko
 

“Rozmowy Ostromeckie” z prof. Beniaminem Voglem, rozmawia Andrzej Gawroński.

Zapraszamy na rozmowę z profesorem Benjaminem Voglem, współtwórcą Zabytkowej Kolekcji Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego w Ostromecku.

Benjamin Vogel jest z wykształcenia muzykologiem. Prowadzi badania z dziedziny socjologii muzyki, historii muzyki oraz instrumentoznawstwa w zakresie m.in. historii polskiego budownictwa fortepianów i lutnictwa, wytwarzania instrumentów muzycznych w dawnym Gdańsku i okolicach oraz historii budownictwa instrumentów w Szwecji.

Urodził się w 1945 r. w Białej Wodzie (Kazachstan). Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II Stopnia w Wałbrzychu (1968) i rozpoczął studia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (1968). Tam obronił pracę magisterską (1973), doktorską (1977, Instrumenty muzyczne w kulturze Królestwa Polskiego 1815-1914 – promotor A. Chodkowski) i habilitacyjną (1988, Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od połowy XVIII w. do II wojny światowej). Tam również był zatrudniony jako wykładowca (1978-94), a także w latach 1981-89 jako kierownik Stacji Naukowo-Badawczej IMUW w Bydgoszczy. Od 1997 docent Instytutu Muzykologii i Historii Sztuki Uniwersytetu w Lund (Szwecja), od 2003 roku – profesor US.

Współpracuje z wieloma muzeami w kraju i za granicą jako ekspert w zakresie zabytkowych instrumentów, m.in. był rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Sztuki (1978-94). Piastował stanowisko Kustosza Działu Fortepianów Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku k. Kalisza (1986-92), jest tam nadal członkiem Rady Naukowej.

Autor kilku książek i wielu artykułów, nagrodzony m.in. przez Rektora UW za pracę doktorską, przez Ministra Edukacji za pracę habilitacyjną, Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia badawcze (nagroda zespołowa 1987 r.) i w zakresie ochrony zabytków (nagroda zespołowa 1987 r.).
Jest także członkiem Związku Kompozytorów Polskich (Sekcja Muzykologów), Związku Polskich Artystów Lutników, American Musical Instrument Society i Svenska samfundet för musikforskning, a także członkiem Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.