Przejdź do treści

Rejewski, czyli wokół tajemnicy enigmy – wykład prof. Kutty

15.03.2015 Minęło

 

Marian Rejewski, czyli wokół tajemnicy enigmy – wykład prof. Janusza Kutty

Nasz prelegent to historyk – archiwista, długoletni dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Autor publikacji z historii nowożytnej i najnowszej oraz historii administracji Pomorza i Wielkopolski. Członek Towarzystwa Naukowego Toruńskiego, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu.