Przejdź do treści

Prelekcja Agaty Mierzejewskiej

13.05.2018 Minęło

 

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

 

g. 16.00 – O polskich kolekcjach fortepianów – prelekcja Agaty Mierzejewskiej

Agata Mierzejewska muzykolog, kurator cyfrowej kolekcji instrumentów muzycznych instrumenty.edu.pl, redaktorka bloga instrumentologicznego blog.instrumenty.edu.pl, inicjatorka I Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej. Absolwentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (2005), podczas studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim prowadziła konwersatoria z zakresu historii polskiej tradycji muzycznej, historii muzyki powszechnej oraz historii form i gatunków  muzycznych (2006-2008). Kurator wielu wystaw o tematyce chopinologicznej i instrumentologicznej, współorganizatorka I edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. J. Cochrana (2015), uczestniczka projektów multimedialnych NIFC. Publikowała na łamach kwartalnika „Muzyka”, „Kwartalnika Filmowego”, „Ad Parnassum Studies”, „Ruchu Muzycznego”.