Przejdź do treści

PRAWDA NATURY – ILUZJE KULTURY

02.10.2015 Minęło

Z cyklu Rock’n’Rollowa Historia Sztuki

 

Grzegorz Pleszyński – artysta i pedagog, zajmuje się m.in. performance, instalacją, video art. Z pasją tworzy sztukę z ludźmi spoza kręgów artystycznych. Pracuje ze skazanymi w więzieniach oraz współtworzy z ludźmi niepełnosprawnymi i upośledzonymi. Pleszyński jest przekonany o ważnej misji sztuki we współczesnym świecie, zdominowanym przez racjonalne myślenie. Sztuka, wywodząc się z magii, ma w sobie siłę, która jest w stanie przeciwstawić się dewiacjom i wynaturzeniom cywilizacji technicznej i przywrócić poczucie harmonii z naturą, wszechświatem i drugim człowiekiem.