Przejdź do treści

Powrót Bydgoszczy do Rzeczpospolitej w 1945 r.

22.02.2015 Minęło

Nasz prelegent to historyk – archiwista, długoletni dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Autor publikacji z historii nowożytnej i najnowszej oraz historii administracji Pomorza i Wielkopolski. Członek Towarzystwa Naukowego Toruńskiego, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu.

 

fot. Wełniany Rynek, styczeń, 1945 – taki widok oglądali z okien mieszkańcy (fot. repr. z książki Łukasza Nadolskiego, Arkadiusza Ka)