Przejdź do treści

Pięć Zmy-Słów Literatury – ks. Jan Twardowski

31.05.2015 Minęło

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy (…)

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą…”

– pisał ks. Jan Twardowski w swoim wzruszającym i jednym z najbardziej znanych wierszy. Ten niezwykły człowiek sugerował nam, że „pewność bywa niepewna”, a za to odbiera człowiekowi wrażliwość. Niektórych rzeczy nie warto odkładać na później, gdyż niestety „kochamy wciąż za mało i stale za późno”. Tę mądrą poezję usłyszymy w interpretacji znakomitych aktorów.

Więcej o projekcie: www.5zmyslowliteratury.pl

Andrzej Pieczyński – to znakomity aktor teatralny i filmowy, reżyser, kompozytor, dramaturg. Urodził się w Pobiedziskach k. Poznania. W roku 1978 zdał na Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W latach 1978-1983 pracował w Teatrze Narodowym w Warszawie. W 1992 rozpoczął współpracę z teatrami: Dramatycznym w Gdyni (obecnie Teatrem Miejskim w Gdyni) jako aktor, autor i reżyser, Muzycznym w Gdyni (reżyser), Teatrem Polskim w Bydgoszczy (aktor). […] W 2013 r. ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie. Obecnie pracuje w Och-Teatrze w Warszawie. Znany z takich filmów jak m.in. „Wielki Szu”, „Stara baśń”, „Boża podszewka”.