Przejdź do treści

Pianoduo Artists Joanna Derenda-Łukasik, Marzena Buchwald

11.11.2019 Minęło

Pianoduo Artists Joanna Derenda-Łukasik, Marzena Buchwald

Koncert z okazji 11 Listopada – Święto Niepodległości

 

Marzena Buchwald – absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w klasie fortepianu prof. Wiesławy Ronowskiej, Akademii Muzycznej im. W. Żeleńskiego w Krakowie w klasie klawesynu prof. Bogumiły Gizbert-Studnickiej. Zainteresowania muzyką zespołową zawiodły pianistkę na Studia Podyplomowe w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w zakresie kameralistyki fortepianowej w klasie prof. Barbary Halskiej. Wielokrotnie uczestniczyła w międzynarodowych i krajowych kursach muzyki fortepianowej, klawesynowej i kameralnej. Dzieląc swoją pasję muzyczną między dwa instrumenty, klawesyn i fortepian, występowała na wielu festiwalach muzycznych. Za swoją działalność pedagogiczną i artystyczną w roku 2005 została wyróżniona przez Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” i in.

 

Joanna Derenda-Łukasik (ur. 1 982, Bydgoszcz) – pianistka. Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2006) w klasie fortepianu prof. Jerzego Godziszewskiego. Wielokrotnie uczestniczyła w Międzynarodowych Konkursach Pianistycznych, gdzie zdobyła liczne zdobyła nagrody i wyróżnienia. Współpracuje z wieloma zespołami, muzykami oraz z instytucjami kulturalnymi, m.in. Filharmonią Pomorską, Operą Nova, Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy, Towarzystwem Mozartowskim w Bydgoszczy. Celem muzycznych inicjatyw Derendy Łukasik jest przede wszystkim kreowanie przestrzeni miejskiej i społecznej jako przestrzeni kulturalnej, wspieranie młodych artystów w rozwijaniu indywidualnych pasji. Za swoją działalność artystyczną została nagrodzona: Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2014), Nagrodą Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2017), Dyplomem Laureata w II International Master Competition for Music Teachers w Warszawie (2014) i in.

 

Dr Anna Szarapka Ukończyła teorię muzyki na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Podyplomowe Studia Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej w Warszawie. W 2010 roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie obroniła dysertację doktorską Władysław Walentynowicz twórca, pedagog i organizator życia muzycznego napisaną pod kierunkiem: prof. dr hab. Marka Podhajskiego. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych i sympozjach (Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Warszawa, Wrocław). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na muzyce polskiej XX i XXI wieku oraz życiu muzycznym regionu Pomorza i Kujaw. Ma w dorobku kilkadziesiąt artykułów naukowych. Jest autorką haseł biograficznych w słowniku Kompozytorzy polscy 1918-2000 pod redakcją Marka Podhajskiego, a także autorką omówienia twórczości Michała Dobrzyńskiego na płycie kompaktowej Expression (DUX 2012).

 

Pracuje na stanowisku nauczyciela dyplomowanego w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Współpracuje również jako publicysta i prelegent z regionalnymi instytucjami kulturalnymi. Jest wiceprezesem Towarzystwa Mozartowskiego, członkiem zarządu Fundacji na rzecz młodzieży muzykującej „Viva-Musica”, członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków kościelnych oraz Stowarzyszenia Andrzeja Szwalbego „Dziedzictwo”. Za pracę na rzecz kultury otrzymała odznaczenie „Zasłużony Działacz Kultury”.