Przejdź do treści

Orkiestra Dęta Brda – Orlin Bebenow

05.07.2015 Minęło

Orlin Bebenow – urodzony w Bułgarii, od 1988 r. mieszka w Polsce. Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 2014 r. uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w dziedzinie artystycznej: dyrygentura. Jest instrumentalistą (flet poprzeczny, gitara, bałałajka, cymbały), śpiewakiem, dyrygentem, aranżerem, kompozytorem i prezesem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy. Animatorem i organizatorem licznych festiwali, konkursów i widowisk muzycznych w regionie Kujaw i Pomorza. Za swoją szeroką działalność na rzecz krzewienia kultury muzycznej trzykrotnie otrzymał Nagrodę Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od wielu lat związany z Operą Novą w Bydgoszczy. W 2008 r. został wyróżniony w konkursie kompozytorskim na marsza wojskowego zorganizowanego przez Ministerstwa Obrony Narodowej. Skomponował na tę okoliczność marsz „Szlakiem Brdy”, który został nagrany na płycie CD, wydany materiał nutowy przez MON i włączony do stałego repertuaru wszystkich wojskowych orkiestr w Polsce.