Przejdź do treści

OBRAZY ŚWIATA

11.07.2017 Minęło

Grzegorz Pleszyński zajmuje się wieloma dziedzinami sztuki, takimi jak: malarstwo, rysunek, grafika, projekty okładek i plakatów, fotografia, video-art, performance, happening. Jest artystą wszechstronnym, z wielką pasją i umiejętnością tworzy sztukę z ludźmi spoza kręgów artystycznych. Wciąga ich w obszar działań artystycznych, przekazując im swoje przesłanie o harmonii człowieka z innymi ludźmi, naturą i kosmosem. Pracuje z ludźmi skazanymi w więzieniach (za swoją dzisięcioletnią pracę otrzymał srebrny medal zasługi z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych), współtworzy z ludźmi niepełnosprawnymi i upośledzonymi, uczy dzieci i młodzież (nagroda Ministra Edukacji Narodowej i nagroda Kuratora Oświaty).