Przejdź do treści

Monodram Andrzeja Pieczyńskiego

18.01.2015 Minęło

Styczniowy Bal u Salomona, to gala początkująca cykli spotkań z prozą i wierszem, pod nazwą „Pięć Zmy-Słów Literatury”.

Pierwsze spotkanie: Bal u Salomona – będzie spektaklem, który przez odmienną formę zaprezentowania mowy wiązanej, stanie się widowiskiem przywracającym ojczystemu językowi jego należne miejsce w procesie komunikacji międzyludzkiej, podnoszącej piękno i wartość polskiego Słowa. Wydarzenie będzie multimedialne, oprawione specjalnie skomponowaną muzyką oraz udziałem tancerzy z Zespołu Tańca Współczesnego DMT z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Multimedialność wyrazi się w wykorzystaniu wielu środków artystycznego przekazu: słowa, muzyki, tańca i projekcji telewizyjnej. Galę wzbogaci interakcja w formie zaproszenia widowni do czynnego uczestniczenia w widowisku, w którym widzowie, jako niemi aktorzy, będą podążać za bohaterem – Poetą i aranżującymi z nim zdarzenia – tancerzami, tworząc wspólnie orszak zaproszonych do Salomona na bal – gości. System kamer i telebimów sprawią, że widzowie będą jednocześnie uczestnikami i obserwatorami dziejącego się widowiska. Całość będzie rejestrowana. Wybór Starego Pałacu Barokowego w Ostromecku, nie jest przypadkowy, wydaje się bowiem idealnym miejscem na taki Bal (piękne sale, korytarze, schody), dla domniemanego pałacu Salomona.

 

Pięć Zmy-Słów Literatury”, będzie cyklicznym, multimedialnym seansem bratania widza „czynnie” z poezją i jej autorami. Będą to spotkania ze słowem polskim, wykorzystujące drzemiące w naszej mowie rozmaite energie: zapachu, smaku, dotyku, słuchu i wzroku. Uczestnicy będą świadkami spotkań z sensorycznością słowa, jego muzyką i potencją plastyczną, będą współodkrywcami jego siły i uroku.

 

Andrzej Pieczyński – to znakomity aktor teatralny i filmowy, reżyser, kompozytor, dramaturg. Urodził się w Pobiedziskach k. Poznania. W latach 1975-1976 studiował Historię i Kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1978 zdał na Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W latach 1978-1983 pracował w Teatrze Narodowym w Warszawie. Od roku 1983 do 1989 podjął pracę w Teatrze Muzycznym w Gdyni, na stanowisku solisty-śpiewaka i reżysera. W 1989 r. rozpoczął wykłady aktorstwa i reżyserii w Die Etage-Schule für Darstellenden Künste (Szkole Sztuk Przedstawiających) w Berlinie, grając jednocześnie w berlińskim Theater am Ufer. W 1992 rozpoczął współpracę z teatrami: Dramatycznym w Gdyni (obecnie Teatrem Miejskim w Gdyni) jako aktor, autor i reżyser, Muzycznym w Gdyni (reżyser), Teatrem Polskim w Bydgoszczy (aktor). Od roku 1999 do 2011 był wykładowcą w Studium Animatorów Kultury w Gdańsku. Od latach 2005 – 2011 pracował w Teatrze Polskim w Warszawie, w latach 2011-2013 w Teatrze Syrena w Warszawie. W 2013 roku ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie. W roku 2006 r. założył Fundację „Scena Pobiedziska”, której jestem prezesem. Obecnie pracuje w Och-Teatrze w Warszawie. Znany z takich filmów jak „Wielki Szu”, „Stara baśń”, „Boża podszewka”.

 

 

Poznaj więcej atrakcji Bydgoszczy! Zapraszamy na stronę http://www.visitbydgoszcz.pl/index.php/pl/ Polecamy!