Przejdź do treści

Metafizyka codzienności

11.09.2016 Minęło

Metafizyka codzienności” to zapis fotograficznej rzeczywistości przez pryzmat swojego codziennego jej doświadczenia i przeżycia. To zapis przypadku, czy też zbiegu okoliczności, stanowiący pewnego rodzaju przeciwieństwo do pierwotnego ujęcia metafizyki, która rozważa „byt jako byt” wraz z jego własnościami i przyczynami. Skupiam się w mojej pracy na technice obrazowania nawiązującej do podstaw fotografii, dbając o zmiany tonalne oraz kontrolowanie szczegółowości obrazu, uzyskanie malarskiego efektu rozmycia i zadbania o formę odpowiednio dobranych kadrów obrazu, których cechą są oniryczne faktury. Fotografie bowiem wg Susan Sontag „zmieniają i rozszerzają pojmowanie tego, co zasługuje na oglądanie i tego co mamy prawo zauważyć”. Celem tego zapisu jest doświadczenie czasu, codzienności oraz zarejestrowania ich w odpowiedniej formie, a rezultatem album fotograficzny składający się z kilkudziesięciu starannie wybranych oryginalnych fotografii.

Wojciech Woźniak ur. 5 maja 1964 r. w Bydgoszczy. Fotografik, muzyk, pedagog. Członek ZPAF. Od 1996 r. fotograf w Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. W latach 1995-2005 współorganizator Przeglądu Fotografii Bydgoskiej (BWA, Bydgoszcz). Autor kilkunastu wystaw indywidualnych, m.in. „Outside-Inside”(2006), „Przybysz”(2010), „Moje powietrze”(2012), „Sentymenty”(2013), „Duży pokój”(2013) oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i na świecie. Współzałożyciel i basista zespołów muzycznych: Variete i The Cyclists. Laureat I nagrody na Międzynarodowym Biennale Fotografii Artystycznej, ASP, Lwów. Uhonorowany odznaką MKiD „Zasłużony dla kultury polskiej”.