Przejdź do treści

Koncert przedwakacyjny

26.06.2016 Minęło

Akademia w Pałacu – koncert przedwakacyjny

Andrzej Łęgowski flet, Marek Swatowski obój, Magdalena Swatowska fortepian

W programie:

Pierre Sancan – Sonatina

Andrzej Łęgowski flet, Magdalena Swatowska fortepian

Francis Poulenc – Sonata na obój i fortepian

Marek Swatowski obój, Magdalena Swatowska fortepian

 

François Borne – Fantazja Carmen

Andrzej Łęgowski flet, Magdalena Swatowska fortepian

 

Johann Joachim Quantz – Sonata triowa c-moll

Andrzej Łęgowski flet, Marek Swatowski obój, Magdalena Swatowska fortepian

 

Andrzej Łęgowski jest wychowankiem Uczelni Muzycznej w Łodzi w klasie prof. Henryka Bartnikowskiego. Z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy związany od początku jej istnienia. Współpracuje również z poznańską Akademią Muzyczną. W dorobku artystycznym posiada szereg koncertów solowych i recitali. Bogaty repertuar tych koncertów obejmuje muzykę od baroku po współczesność.

Magdalena Swatowska pianistka, kameralistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Studia pianistyczne ukończyła w 1989 pod kierunkiem prof. Wiesławy Ronowskiej. Dwukrotnie była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Uczestniczyła w Mistrzowskich Kursach Muzycznych w Łańcucie, gdzie pod kierunkiem prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej rozwijała swoje zainteresowania kameralistyką. Koncertuje w kraju i poza jego granicami (Niemcy, Włochy). W swoim repertuarze posiada wiele znaczących dzieł muzyki kameralnej, od baroku po współczesność. Laureatka licznych konkursów. W 2005 r. uzyskała doktorat sztuk muzycznych. Od września 2012 objęła w macierzystej uczelni funkcję Prodziekana Wydziału Instrumentalnego.

Marek Swatowski jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie oboju Krzysztofa Wroniszewskiego. Pracuje jako pierwszy oboista w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej. Z bydgoskimi filharmonikami koncertował w wielu krajach Europy: we Francji, Hiszpanii, Niemczech, na Cyprze, w Szkocji, Danii i na Węgrzech; brał udział w wielu festiwalach; dokonał licznych nagrań płytowych. Do szczególnych osiągnięć zalicza nagranie Septetu B. Martinů w 2002 r., z francuskimi muzykami: T. Blochem i B. Wissonem oraz Kwartetem Pomorskim dla wytwórni fonograficznej Naxos. W 2013 r. został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Zajmuje się dydaktyką, od X 2010 r. prowadzi klasę oboju w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.