Przejdź do treści

Koncert Orkiestry Dętej z Chełmży

14.08.2016 Minęło

Powiatowa i Miejska Orkiestra Dęta w Chełmży – koncertuje najprawdopodobniej najdłużej w kraju . W 1868 roku Franciszek Kałamarski (miłośnik skrzypiec) założył kapelę. Pierwszy skład zespołu tworzyli: Franciszek Kałamarski i jego trzech synów – Jan, Teodor, Franciszek. Orkiestra dęta powstała nieco później, ale jeszcze przed I wojną światową, ostatecznie ukształtowała się w 1923 roku. Do I wojny światowej orkiestra aktywnie działała na terenie obecnych powiatów: Toruń, Wąbrzeźno i Chełmno.

W okresie międzywojennym działalność orkiestry była bardzo ożywiona, ponieważ społeczeństwo po długim okresie niewoli wręcz domagało się atrakcji kulturalnych. […] Pierwsze powojenne kroki w działalności orkiestry były bardzo trudne, przykładano się więc bardzo do szkolenia muzycznego i kompletowania profesjonalnych muzyków. W głównej mierze skład orkiestry stanowiła liczna rodzina Kałamarskich oraz pracownicy cukrowni. Na początku muzycy spotykali się w cukrowniczej świetlicy, zaś po 1952 roku w Robotniczym Domu Kultury. Orkiestra Dęta Cukrowni „Chełmża” znana była nie tylko w Chełmży, ale mieszkańcom dawnego powiatu toruńskiego. Muzycy byli zapraszani na rożnego rodzaju uroczystości rocznicowe. W swoim repertuarze orkiestra posiadała marsze, utwory ludowe, oficjalne, rozrywkowe, a także utwory religijne . W 1998 r. członkowie orkiestry założyli Stowarzyszenie Muzyczne przy Cukrowni „Chełmża” w skład, którego weszła orkiestra i zespół „Kamerton” pozostając do początku lat dwutysięcznych jeszcze pod opieką fabryki cukru. Obecnie Powiatowa i Miejska Orkiestra Dęta wzbogaca życie muzyczne w Chełmży.