Przejdź do treści

Koncert Marii Gabryś-Heyke

Brązowowłosa kobieta w czarnej sukni gra na fortepianie.

23.04.2023 16.00Minęło

Pałac Nowy Ostromecko

23 kwietnia 2023, godz. 16.00 / Pałac Nowy w Ostromecku

Wstęp wolny

W programie utwory F. Chopina oraz Marii Szymanowskiej.

MARIA GABRYŚ-HEYKE jest pianistką o szerokich zainteresowaniach muzycznych, specjalizującą się w grze na instrumentach historycznych, absolwentką Scholi Cantorum Basiliensis (fortepian historyczny w klasie prof.Jespera Christensena), wyższej szkoły muzycznej w Lucernie, Szwajcaria (prof. Ivan Klan-sky)oraz Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie (prof. Teresa Manasterska).

Jej obszerny repertuar, obejmujący różne style i konwencje wykonawcze, sięga od kompozycji XVIII wieku po dzieła współczesne. Artystka ma też w swym dorobku wiele prawykonań(Marta Ptaszyńska, Marian Sawa, Aldona Nawrocka). Występowała w Japonii, Korei Płd., Chinach, Stanach Zjednoczonych oraz wielu krajach Europy – również przed wybitnymi osobistościami i głowami państw, w tym przed cesarzem Japonii Akihito. Brała udział w festiwalach chopinowskich w Wiedniu i Mariańskich Łaźniach, a także w Murten Classics Festival, Mendelssohn Musikfestwoche Wengen(Szwajcaria), w słoweńskim Festiwalu Muzyki Dawnej (Maribor, Ragaška Slatina, Ptuj) oraz w festiwalu muzyki kameralnej w Ky-oto(Japonia).

Artystka ma na swym koncie znaczące sukcesy w konkursach międzynarodowych – jest laureatką pierw-szych nagród w Międzynarodowym Konkursie im. Ludwiga van Beethovena w Hradcu nad Moravicí (Czechy), Edwin Fischer-Wettbewerb w Lucernie (Szwajcaria) i konkursie Chopin Golden Ring (instru-menty historyczne) w Ptuj (Słowenia). W przeszłości była wielokrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina oraz prestiżowej Fundacji Crescendum-Est-Polonia.

Dokonała nagrań dla Polskiego Radia, Schweizer Radio DRS 2 oraz rejestracji fonograficznych: Ars Pro-duktion, ForTune, Chopin University Press, Sarton i Naxos. Jej płyty CD (Marian Sawa – Naxos, Adol-phe Gutmann – Chopin University Press) były nominowane do nagrody “Fryderyk 2017” i “Fryderyk 2022”. Maria Gabryś-Heyke jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Za-siadała w jury konkursów pianistycznych(Mariańskie Łaźnie, konkurs RAHN w Zurichu, Międzynaro-dowy Konkurs dla Dzieci i Młodzieży w Brześciu) oraz prowadziła kursy mistrzowskie w Lucer-nie(Szwajcaria), Daejon (Korea Płd.), Łucku(Ukraina) oraz Brześciu(Białoruś).

Jest opiekunem artystycznym “Koncertów pod gwiazdami” w Planetarium Centrum Nauki Kopernika w Warszawie oraz cyklu koncertów “Fortepian Szopena” w Muzeum C.K. Norwida w Dębinkach.