Przejdź do treści

„Koncert karnawałowy” – Akademia w Pałacu

25.01.2015 Minęło

Wspaniałe romanse, arie i czardaszezaprezentują: Małgorzata Grela – sopran, Gabriela Glapska – fortepian, Agata Misiak – fortepian oraz studentki z klasy prof. M. Greli:

H. Bregar, E. Izdebska, J. Gęsicka, M. Kuniszewska, H. Okońska, M. Szałkiewicz, W. Wizner.

 

Małgorzata Grela – w 1993 r. ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasie st. wykł. Ireny Maculewicz-Żejmo. Po ukończeniu studiów opiekę wokalną sprawowała nad nią Jadwiga Dzikówna. Jest laureatką II Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Dusznikach Zdroju oraz półfinalistką II Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie. Od 1993 r. jest solistką Opery Nova w Bydgoszczy.

W 2002 roku uzyskała kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej, a w 2009 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w zakresie dyscypliny artystycznej wokalistyka. Od października 2009 r. jest zatrudniona na etacie adiunkta w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na Wydziale Wokalno-Aktorskim a od października 2011 r. na etacie profesora nadzwyczajnego. Od września 2012 objęła funkcję dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego.

 

Poznaj więcej atrakcji Bydgoszczy! Zapraszamy na stronę http://www.visitbydgoszcz.pl/index.php/pl/ Polecamy!