Przejdź do treści

Grzegorz Pleszyński – Dźwięki, znaki i harmonie

10.01.2016 Minęło

Pleszyński zajmuje się m.in. takimi dziedzinami sztuki, jak performance, instalacja, video art. Jest autorem projektu edukacyjno-artystycznego pn. „Antydepresyjna Szkoła”. Pracuje z ludźmi sadzonymi w więzieniach; za swoją dziesięcioletnią pracę został wyróżniony srebrnym medalem zasługi z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych. Otrzymał nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013 r. ).Spotkanie jest otwarte, serdecznie zapraszamy.