Przejdź do treści

Benefis prof. Janusza Kutty

09.11.2018 Minęło

Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Janusz Kutta: historyk-archiwista, długoletni dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Autor publikacji z historii nowożytnej i najnowszej oraz historii administracji Pomorza i Wielkopolski. Członek Towarzystwa Naukowego Toruńskiego, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu.
Wybrane publikacje:

  • Prezydenci miasta Bydgoszczy 1920-1939 (1991)

  • Policja w Polsce Odrodzonej. Wielkopolska i Pomorze 1918-1922 (1994)

  • Druga Rzeczpospolita i Kaszubi 1920-1939 (2003)

Współautor prac:

  • Rok 1945. Województwo pomorskie. Sprawozdania pełnomocników rządu i wojewody (1997)

  • Rok 1946. Województwo pomorskie. Sprawozdania sytuacyjne wojewody oraz protokoły ze zjazdów starostów i prezydentów miast wydzielonych (1998)

  • Redaktor i współautor Bydgoskiego Słownika Biograficznego, t.1-7 (1944-2006)

 

 

Zapewniamy bezpłatny autokar. Wyjazd na koncert o godz. 17.10 z Placu Kościeleckich, powrót do Bydgoszczy po uroczystości.