Przejdź do treści

Artystyczna podróż

18.06.2017 Minęło

Polsko-Niemieckie Towarzystwo w Bydgoszczy istnieje od 22 lipca 1998 r. Naszym celem jest prowadzenie działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych kontaktów Polaków i Niemców w dziedzinach: kultury, edukacji, nauki, sportu i turystyki. Jesteśmy organizatorami różnych spotkań integracyjnych, w których uczestniczą obywatele Polski i Niemiec. Współpracujemy z młodzieżą szkół średnich z Polski i Niemiec. Utrzymujemy kontakty z towarzystwami społecznymi i osobami prywatnymi w Polsce i Niemczech. Organizujemy wyjazdy studyjne do Niemiec w celu poznania kultury i życia gospodarczego naszych sąsiadów. Zabiegamy o trwałość naszych sąsiedzkich, przyjacielskich kontaktów we wspólnym Domu – Europie – podkreśla Danuta Kucik.