Przejdź do treści

Akademia w Pałacu: W. Maciejowski – tenor, A. Tarczykowska – fortepian

09.11.2014 Minęło

Alicja Tarczykowska – pianistka, kameralistka. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. Wiesławy Ronowskiej (2006). Brała udział w mistrzowskich kursach. Jest laureatką nagród i wyróżnień na międzynarodowych i krajowych konkursach pianistycznych. Od 2006 roku pracuje jako pianista i korepetytor na Wydziałach Instrumentalnym i Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od 2011 jest również wykładowcą na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

WojciechMaciejowski – tenor. Urodzony w Poznaniu. Przez 10 lat był chórzystą i solistą Poznańskiego Chóru Chłopięcego Jerzego Kurczewskiego. Jest absolwentem muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Podyplomowego Studium Dyrygenckiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Poznaniu (dyplom z wyróżnieniem, klasa prof. Ewy Wdowickiej). Od 1996 roku prowadzi klasę śpiewu solowego w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. Współpracuje także z Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 2003 uzyskał w Akademii Muzycznej w Warszawie tytuł doktora habilitowanego sztuki. Od 2008 pełni funkcję Dziekana Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej w Poznaniu.

 

Poznaj więcej atrakcji Bydgoszczy! Zapraszamy na stronę http://www.visitbydgoszcz.pl/index.php/pl/ Polecamy!