Przejdź do treści

Akademia w Pałacu – Stanisław Miłek

07.04.2019 Minęło

Stanisław Miłek akordeon

w programie:

Jewgienij Derbienko – Preludium chorałowe

Marian Gordiejuk – Tren

Władysław Żeleński – 25 Preludiów op. 38: nr 9, 10, 17

Astor Piazzolla – Saint Louis en l’Ile

Astor Piazzolla – Sentido Unico

Bogdan Precz – 3-3-2

Bogdan Precz – Grafeld’s Impression

Bogdan Precz – Opowieść starego lirnika

Nikołaj Osmanow – Bułgarski souvenir