Przejdź do treści

Akademia w Pałacu: Mariola Salaber, Ł. Michalski, Maria Kukier-Turkiewicz

10.08.2014 Minęło

Akademia w Pałacu: Mariola Salaber (harfa haczykowa), Łukasz Michalski (puzon), Maria Kukier-Turkiewicz (fortepian)

– koncert połączony z Piknikiem (nie tylko) dla seniorów

 

Mariola Salaberjest absolwentką Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy. W 1985 r. ukończyła Akademię Muzyczną w Bydgoszczy, w klasie harfy Tadeusza Spławińskiego, a w 1988 r. studia mistrzowskie w klasie legendarnego wirtuoza harfy Nicanora Zabalety na uniwersytecie w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Jest jedyną w Polsce harfistką koncertującą na harfie haczykowej. Prowadziła klasę harfy w bydgoskiej Akademii Muzycznej, była solistką Opery w Bydgoszczy, a od wielu lat jest harfistką Filharmonii Pomorskiej.

Maria Kukier-Turkiewicz studiowała w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w klasie prof. Jerzego Sulikowskiego i prof. Wiesławy Ronowskiej, pod kierunkiem, której ukończyła studia w 1987 r. Koncertowała jako solistka z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej oraz Toruńską Orkiestrą Kameralną. Współpracowała też z Filharmonią Bałtycką. Od 1984 r. związana z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej. Brała udział w nagraniach płyt kompaktowych z utworami W. Lutosławskiego. Od 1985 r. pracuje w macierzystej uczelni, na stanowisku starszego wykładowcy.

Łukasz Michalski – puzonista, kształcił się w Gdańsku, u prof. Magdaleny Zawadzkiej. Pracę zawodową rozpoczął w Gdańsku jako solista orkiestr Opery Bałtyckiej (1980-1983) i Filharmonii Bałtyckiej (1983-1985). Od 1985 r. jest pierwszym solistą i kierownikiem grupy puzonów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Zajmuje się również przybliżaniem i rozpowszechnianiem wiedzy o grze na instrumentach dętych blaszanych w środowisku muzycznym.W 2012 r. obronił pracę doktorską w gdańskiej Akademii Muzycznej.

W programie: Laura Zaerr – Koncert na harfę haczykową, puzon i fortepian, Frank Voltz – Celestial na harfę haczykową solo, Eric Ewazen – Ballada na puzon i fortepian,George Gershwin – Suita zopery Porgy and Bess na puzon i fortepian: Kołysanka,Pieśń Sereny,Piosenka i taniec Sportin Life’a,Pieśń Porgy’ego,Pieśń Porgy’ego z banjo,Modlitwa Sereny,Finale