Przejdź do treści

Akademia w Pałacu: Chór kameralny Akademii Muzycznej

07.12.2014 Minęło

Chór Kameralny Akademii Muzycznej powstał w 1986 r. z inicjatywy Janusza Staneckiego. Członkami zespołu są studenci Wydziałów: Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku oraz Wydziału Instrumentalnego. Przy wykonaniach dzieł wokalno-instrumentalnych zespół współpracuje z orkiestrami symfonicznymi Filharmonii Pomorskiej, Filharmonii Gorzowskiej oraz orkiestrami kameralnymi w Gdańsku, Białymstoku i Heidelbergu. Chór koncertuje zarówno w kraju jak i za granicą. Wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w San Juan, w Argentynie (2006) oraz Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Missoula, w USA (2013). Do najważniejszych osiągnięć chóru należą: Grand Prix podczas Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat (2006), Nagroda P.E.A.C.E. podczas 3. Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Cork, Irlandia (2007), Złoty Medal, Dwa Srebrne oraz Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu muzyki ludowej podczas Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Prevezie, Grecja (2009), I Nagroda podczas Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Kiten, Bułgaria (2010), I Nagroda w kategorii chórów kameralnych, II Nagroda w kategorii chórów mieszanych i in. Z chórem współpracują Elżbieta Wtorkowska, Magdalena Filipska i Łukasz Hermanowicz.

 

Janusz Stanecki, dyrygent, ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w klasie dyrygowania prof. J. Zabłockiego w 1984 r. Rok później uzyskał także dyplom na Wydziale Instrumentalnym w specjalności akordeon. W 1986 r. został zatrudniony w macierzystej uczelni. W 1988 r. ukończył z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy AM w Bydgoszczy oraz Narodowym Centrum Kultury w Warszawie. Jest założycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej (od 1986), dyrygentem Chóru Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. (…) W latach 2005-2012 był dziekanem, a obecnie jest prodziekanem Wydziału Dyrygentury Jazzu i Edukacji Muzycznej AM w Bydgoszczy. W 1999 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych. Za swe osiągnięcia uhonorowany został wieloma odznaczeniami, nagrodami i wyróżnieniami m.in.: Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Kazimierza Wielkiego za zasługi dla Miasta Bydgoszczy, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Poznaj więcej atrakcji Bydgoszczy! Zapraszamy na stronę http://www.visitbydgoszcz.pl/index.php/pl/

Polecamy!