Przejdź do treści

Akademia w Pałacu

18.09.2016 Minęło

W programie:

Ph. Scharwenka – Sonata op. 106 na altówkę i fortepian
D. Szostakowicz – Sonata op. 147 na altówkę i fortepian
E. Fabiańska-Jelińska – A-Gis Tango na altówkę, wiolonczelę i fortepian
A. Piazzolla – Wiosna na altówkę, wiolonczelę i fortepian

Lech Bałaban – Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 5 lat . Na prestiżowych Festiwalach występował m.in. z Wandą Wiłkomirską, Ewą Pobłocką, Wadimem Brodskim, K.A. Kulką, Krzysztofem Jakowiczem, Kubą Jakowiczem, Waldemarem Malickim, Tomaszem Strahlem. Jest członkiem kwartetu smyczkowego „Wieniawski Kwartet”, z którym nagrał m.in. komplet kwartetów smyczkowych Krzysztofa Meyera dla wytwórni NAXOS. Koncertował również z Piotrem Pławnerem. Gra w Kwartecie Rodzinnym Bałabanów wraz z żoną Agnieszką oraz z synami Wiktorem i Janem.W grudniu 2014 roku ukazała się pierwsza płyta zespołu, zawierająca utwory kameralne Antonina Dvořáka.

Agnieszka Bałaban jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie wiolonczeli prof. R. Paderewskiej i prof. J. Kuty. Naukę kontynuowała w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w klasie prof. S. Pokorskiego, uzyskując tytuł magistra sztuki w 1994. Obecnie prowadzi klasę wiolonczeli w POSM nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Współpracuje z wieloma kwartetami kameralnymi. Występowała podczas znaczących festiwali muzycznych: Festiwal Muzyka i Architektura w Toruniu, Festiwal Telemannowski w Żarach, Muzyczne Spotkania u Paderewskiego w Kąśnej Dolnej i in.

 

Magdalena Stopińska – urodziła się w Toruniu. W wieku dwunastu lat wystąpiła z orkiestrą Filharmonii Pomorskiej. PSM I i II st. w Toruniu ukończyła z wyróżnieniem w klasie mgr Danuty Piotrowskiej. Od 1979 r. jako stypendystka MKiS studiowała w Konserwatorium Lwowskim pod kierunkiem Julii Churdiejewy. Uczelnię tę ukończyła w 1984 r. otrzymując dyplom z wyróżnieniem. W tym samym roku rozpoczęła pracę akompaniatora w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Współpracowała z wokalistami, oboistami i skrzypkami. Od dłuższego czasu akompaniuje w klasie altówki, jak również klarnetu. Od 1985 r. prowadzi działalność pedagogiczną w ZSM w Toruniu, prowadząc klasę fortepianu. W pracy tej odnosi wiele sukcesów, jej uczniowie z powodzeniem występują na konkursach krajowych i zagranicznych. Uczestniczy również w pracach jury regionalnych przesłuchań szkół muzycznych I st.