Przejdź do treści

Akademia w Pałacu

25.10.2015 Minęło

Joanna Krempeć-Kaczor jest laureatką kilku nagród krajowych konkursów muzycznych (Gdańsk, Elbląg) oraz finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasistów im. A.B. Ciechańskiego w Poznaniu (1992). Zdobyła również I nagrodę na X Międzynarodowym Konkursie Kontrabasowym im. F. Gregory w Kromĕriž (Czechy). W czasie studiów trzykrotnie była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki.

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy i obecnie pracuje na rodzimej uczelni. Jest również muzykiem-solistą Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej. W 2011 r. nagrała w duecie z pianistą Radosławem Kurkiem płytę CD zawierającą komplet Sonat kontrabasowych Adolfa Miška. W 2015 r. opublikowała kolejny album CD. W 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki muzyczne, a od 2014 r. jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

Justyna Stripling – studentka II roku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Laureatka Konkursu Wiolonczelowo-Kontrabasowego w Malborku (I nagroda 2010, II nagroda 2011, I nagroda 2012), II Międzyregionalnego Konkursu Kontrabasowego Szkół Muzycznych I i II st. w Starogardzie Gdańskim (I nagroda 2011). Uzyskała wyróżnienia na ogólnopolskich konkursach w Elblągu (2011), Warszawie (2013) i Gdańsku (2014). Uczestniczyła w konkursach muzycznych, doskonaląc swoje umiejętności pod kierunkiem prof. Leszka Sokołowskiego i dr. Jana Kotuli. Przez kilka lat współpracowała z Zespołem Pieśni i Tańca Kortowo, aktualnie współpracuje z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska.

 

Paulina Rosłaniec, urodzona we Wrocławiu. Kontrabasistka, muzyk Orkiestry Symfonicznej

Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, nauczycielka w Szkole Muzycznej I st. im. Grażyny

Bacewicz we Wrocławiu. W 2008 r. ukończyła z wyróżnieniem poznańską Akademię Muzyczną w klasie prof. Piotra Czerwińskiego. W latach 2008-2015 była kontrabasistką Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego i nauczycielką kontrabasu w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu. W swoim dorobku artystycznym ma wiele osiągnięć konkursowych. Grę na kontrabasie doskonaliła na wielu kursach mistrzowskich w m.in. w Brnie, Paryżu. Posiada bogate doświadczenie na gruncie muzyki symfonicznej. Współpracowała z Polską Filharmonią Sinfonia Baltica w Słupsku, Teatrem Wielkim w Poznaniu, Orkiestrą Kameralną L’Autunno, z zespołem kameralnym Musica Maxima w Poznaniu i orkiestrą Feel Harmony.