Przejdź do treści

Akademia w Pałacu

14.10.2018 Minęło

 

Akademia w Pałacu – Mozaika kultur w muzyce wiolonczelowej

Renata Marzec wiolonczela & Magdalena Swatowska fortepian

 

W programie:

J. Nin – Suita hiszpańska

F. Chopin – Introdukcja i Polonez C-dur op. 3

M. Bruch – Kol Nidrei

S. Tzintzadze – Pięć utworów

 

Dr hab. Renata Marzec, prof. nadzw. 
Jest absolwentką tej uczelni. Studia ukończyła w 1990 roku w klasie wiolonczeli prof. Romana Sucheckiego. Pracę zawodową związała przede wszystkim ze swoją macierzystą uczelnią, w której prowadzi klasę wiolonczeli, zespoły kameralne oraz autorskie wykłady związane z problematyką metodyki nauczania gry na instrumencie. W wyniku akademickiej pracy dydaktycznej dochowała się grona kilkudziesięciu absolwentów, obecnie koncertujących wiolonczelistów oraz pedagogów pracujących w szkołach muzycznych w całej Polsce i za granicą. Posiada olbrzymi dobrobek sceniczny i dydaktyczny. Od kilku lat koncertuje również z mężem organistą, prof. dr. hab. Radosławem Marcem współtworząc duet Cellorganic. Renata Marzec w swoim repertuarze posiada arcydzieła kameralnej literatury wiolonczelowej.  W swoim dorobku posiada prawykonania dzieł XX wieku napisane na wiolonczelę solo. 
Za swoją działalność artystyczno-dydaktyczną otrzymała szereg nagród indywidualnych Rektora Akademii Muzycznej, Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych I i II st , Wojewody Kujawsko –Pomorskiego oraz Prezydenta RP za zasługi dla polskiej kultury. Renata Marzec uczestniczy wielokrotnie w pracach Jury podczas przesłuchań i konkursów wiolonczelowych, gitarowych i zespołów kameralnych.
Była i jest inicjatorem i organizatorem wielu sympozjów artystyczno-naukowych. Od września 2012 r ponownie pełni funkcję dziekana Wydziału Instrumentalnego w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Dr hab. Magdalena Swatowska, prof. nadzw.

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Wiesławy Ronowskiej. Dwukrotnie była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Uczestniczyła w Mistrzowskich Kursach Muzycznych w Łańcucie, gdzie pod kierunkiem prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej rozwijała swoje zainteresowania kameralistyką. Z pasją uprawia właśnie ten rodzaj muzyki koncertując w kraju i poza jego granicami (Niemcy, Włochy). W swoim repertuarze posiada wiele znaczących dzieł muzyki kameralnej, od baroku po współczesność. Laureatka licznych nagród. W roku 2012 z fagocistą Grzegorzem Dąbrowskim nagrała płytę z sonatami C. Saint-Saënsa, Ch. Koechlina i P. Hindemitha. W bydgoskiej Akademii Muzycznej pracuje od roku 1989, obecnie na stanowisku adiunkta. Za swoją działalność artystyczno – dydaktyczną otrzymała dwukrotnie Indywidualną Nagrodę Rektora II st. (2003, 2006). Od września 2012 r. objęła funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego. Magdalena Swatowska prowadzi także klasę fortepianu w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy. Zasiada jako juror w konkursach pianistycznych i kameralnych dla uczniów szkół muzycznych I i II st.