Przejdź do treści

Zachwycający koncert – Małgorzata Grela i studentki

„Koncert karnawałowy” – Akademia w Pałacu, w niedzielę 25.01.2015, w Pałacu Nowym w Ostromecku cieszył się tak wielkim zainteresowaniem, że znów zabrakło biletów. Usłyszeliśmy
wspaniałe romanse, arie i czardasze. Wystąpili: Małgorzata Grela – sopran, Gabriela Glapska – fortepian, Agata Misiak – fortepian oraz studentki z klasy prof. M. Greli: H. Bregar, E. Izdebska, J. Gęsicka, M. Kuniszewska, H. Okońska, M. Szałkiewicz, W. Wizner. Koncert do tego stopnia zachwycił odbiorców, że długo, długo bili brawo na stojąco.

Małgorzata Grela – w 1993 r. ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasie st. wykł. Ireny Maculewicz-Żejmo. Po ukończeniu studiów opiekę wokalną sprawowała nad nią Jadwiga Dzikówna. Jest laureatką II Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Dusznikach Zdroju oraz półfinalistką II Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie. Od 1993 r. jest solistką Opery Nova w Bydgoszczy.
W 2002 roku uzyskała kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej, a w 2009 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w zakresie dyscypliny artystycznej wokalistyka. Od października 2009 r. jest zatrudniona na etacie adiunkta w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na Wydziale Wokalno-Aktorskim a od października 2011 r. na etacie profesora nadzwyczajnego. Od września 2012 objęła funkcję dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego.

fot. AD