Przejdź do treści

Porozumienie w sprawie ZIT

W Ostromecku 8 kwietnia 2014r. podpisano porozumienie w sprawie ZIT