Przejdź do treści

Pleszyński – MAŁE OBRAZY i MAŁY KONCERT 15.11

W niedzielne popołudnie 15.11, w sali na strychu Pałacu Nowego odbył się wernisaż prac Grzegorza Pleszyńskiego połączony z koncertem artysty na plastikowe trąby i klawisze. Towarzyszył mu na altówce ceniony muzyk – Waldemar Knade. Spotkanie przyciągnęło wiele osób ceniących sztukę Pleszyńskiego. Obrazy można było nabyć, podobnie jak płyty.
Grzegorz Pleszyński – zajmuje się wieloma dziedzinami sztuki: malarstwo, rysunek, grafika, projekty okładek i plakatów, fotografia, video-art, performance, happening. Tworzy sztukę działań społecznych z ludźmi spoza kręgów artystycznych. Wciąga ich w obszar działań artystycznych, pracuje z ludźmi skazanymi w więzieniach (za swoją dziesięcioletnią pracę otrzymał srebrny medal zasługi z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych), współtworzy z ludźmi niepełnosprawnymi i upośledzonymi, uczy dzieci i młodzież (nagroda Ministra Edukacji Narodowej i nagroda Kuratora Oświaty). Ważną inspiracją w jego działaniach twórczych są podróże.
Więcej o projekcie: https://soundcloud.com/kook-on/ostrowskipleszynski-las-marianski-work-in-progress