Przejdź do treści

O naszych fortepianach w Żelazowej Woli 21.09.2016

W środę 21 września w Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli odbył się wernisaż rozszerzonej wystawy „Fortepiany z przeszłością” prezentującej zdjęcia Waldemara Kielichowskiego z portalu Instytutu Muzyki i Tańca www.fortepian.instrumenty.edu.pl (projekt „Fortepian w zbiorach polskich”). Dziękujemy za przybycie przedstawicielom Muzeum Fryderyka Chopina – kuratorowi MFC Maciejowi Janickiemu oraz Marioli Wojtkiewicz, opiekunom Kolekcji Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego w Ostromecku – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Marzenie Matowskiej, kierownikowi pracowni pałacowej w Ostromecku Andrzejowi Gawrońskiemu, stroicielowi bydgoskich fortepianów Andrzejowi Dorędzie, prezes Associazione Acart Joannie Mrugalskiej oraz licznym gościom. Przede wszystkim jednak chcielibyśmy bardzo podziękować pani Joannie Niewiadomskiej-Kocik kierującej Żelazową Wolą za ciepłe przyjęcie naszej wystawy.

http://blog.instrumenty.edu.pl/2016/09/21/wernisaz-fortepianow-z-przeszloscia-w-zelazowej-woli/

Wystawę oglądać można do 12 marca 2017 roku w pawilonie „Preludium”.