Przejdź do treści

I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna 11.09.17

I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna w Pałacu w Ostromecku 11-13.09.2017 to wydarzenie mające na celu uchwycenie współczesnego stanu wiedzy o instrumentach muzycznych w Polsce poprzez prezentację dorobku środowisk badawczych, omówienie potrzeb i problemów poszczególnych dyscyplin, wyznaczenie kierunku dalszych badań oraz utworzenie siatki istotnych dla współpracy kontaktów. Była to pierwsza ogólnopolska platforma dla wymiany wiedzy i doświadczeń osób zajmujących się instrumentarium muzycznym w różnych dziedzinach nauki, sztuki, muzealnictwa, konserwacji zabytków, edukacji i animacji kultury.

Organizatorzy wydarzenia: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Muzyki i Tańca oraz Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów. Radę naukową Konferencji tworzą wybitni polscy instrumentolodzy: profesor emeritus dr hab. Beniamin Vogel oraz prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski. Konferencja odbędzie się w siedzibie jednej z największych polskich kolekcji zabytkowych fortepianów im. Andrzeja Szwalbego w Ostromecku.

Dzień I http://mck-bydgoszcz.pl/?p=wydarzenia&id=7452

zdjęcia Dariusz Gackowski