Przejdź do treści

Cudowny kolaż harfy, puzonu i fortepianu – Ostromecko, 10.08

Podczas niedzielnego koncertu z cyklu Akademia w Pałacu, 10.08 okazało się, że harfa haczykowa, puzon i fortepian współbrzmią ze sobą pięknie! Wyjątkowo w Pałacu Starym wystąpili: Mariola Salaber (harfa haczykowa), Łukasz Michalski (puzon), Maria Kukier-Turkiewicz (fortepian). Ten zachwycający koncert połączony był z Piknikiem (nie tylko) dla seniorów.
W programie znalazły się takie utwory, jak: Laura Zaerr – Koncert na harfę haczykową, puzon i fortepian, Frank Voltz – Celestial na harfę haczykową solo, Eric Ewazen – Ballada na puzon i fortepian, George Gershwin – Suita z opery Porgy and Bess na puzon i fortepian: Kołysanka, Pieśń Sereny, Piosenka i taniec Sportin Life’a, Pieśń Porgy’ego, Pieśń Porgy’ego z banjo, Modlitwa Sereny, Finale. Część pierwszą zakończyła Mariola Salaber zabierając niezwykle liczną publiczność w muzyczną podróż Pomiędzy ziemią a niebem. Po przerwie (już bez harfy, instrumentu ze względu, na który nie były otwarte tarasy) usłyszeliśmy puzon i fortepian.
Dzisiejszy koncert udowodnił, że pięknej muzyki słucha się dobrze, nawet na dostawionych krzesłach. Pałac Stary pomieścił tłumy.

Warto przypomnieć, że Mariola Salaber jest absolwentką Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy. W 1985 r. ukończyła Akademię Muzyczną w Bydgoszczy, w klasie harfy Tadeusza Spławińskiego, a w 1988 r. studia mistrzowskie w klasie legendarnego wirtuoza harfy Nicanora Zabalety na uniwersytecie w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Jest jedyną w Polsce harfistką koncertującą na harfie haczykowej. Prowadziła klasę harfy w bydgoskiej Akademii Muzycznej, była solistką Opery w Bydgoszczy, a od wielu lat jest harfistką Filharmonii Pomorskiej.
Maria Kukier-Turkiewicz studiowała w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w klasie prof. Jerzego Sulikowskiego i prof. Wiesławy Ronowskiej, pod kierunkiem, której ukończyła studia w 1987 r. Koncertowała jako solistka z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej oraz Toruńską Orkiestrą Kameralną. Współpracowała też z Filharmonią Bałtycką. Od 1984 r. związana z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej. Brała udział w nagraniach płyt kompaktowych z utworami W. Lutosławskiego. Od 1985 r. pracuje w macierzystej uczelni, na stanowisku starszego wykładowcy.
Łukasz Michalski – puzonista, kształcił się w Gdańsku, u prof. Magdaleny Zawadzkiej. Pracę zawodową rozpoczął w Gdańsku jako solista orkiestr Opery Bałtyckiej (1980-1983) i Filharmonii Bałtyckiej (1983-1985). Od 1985 r. jest pierwszym solistą i kierownikiem grupy puzonów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Zajmuje się również przybliżaniem i rozpowszechnianiem wiedzy o grze na instrumentach dętych blaszanych w środowisku muzycznym. W 2012 r. obronił pracę doktorską w gdańskiej Akademii Muzycznej.