Przejdź do treści

Artysta i jego świat (15.06.14)

Było ciepło, pogodnie i sympatycznie, tak mniej więcej jeden z artystów podsumował spotkanie promujące książkę śp. Łukasza Płotkowskiego, pt. „Artysta i jego świat”. Publikacja została wydana dzięki Miejskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy. Faktycznie prezentacja książki (niedziela 15.06.2014) przebiegała w bardzo ciepłej atmosferze, m.in. dzięki prowadzącej Urszuli Guźleckiej i przesłaniu płynącemu z jej filmu pt. „Odnaleźć siebie”. Obecny poprzez kadry filmu, Łukasz Płotkowski opowiedział o własnych ścieżkach sztuki, a także przedstawiał swoich mistrzów. Urszula Guźlecka rozmawiała z artystami, z którymi rozmowy znalazły się w książce „Artysta i jego świat”. Na koniec głos zabrała Maria Płotkowska, bratowa artysty. Części literackiej towarzyszyłam muzyka – wystąpił duet Vioval, Valery Ivanow – skrzypce, Larisa Strelita-Strele – wiolonczela . Pogoda dopisała, tak, że artyści bardzo chętnie usiedli na tarasach Pałacu Nowego. Doszło do ciekawego spotkania środowiska plastycznego oraz literackiego.

Książka Łukasza Płotkowskiego jest owocem rozmów prowadzonych w latach 2006-2010, w kawiarni artystycznej Węgliszek. „Przywołani do tablicy” – jak określał to, niestety już nieżyjący, Mistrz – zostali: m.in.: Aleksandra Simińska, Aleksander Dętkoś, Ignacy Bulla, Jerzy Riegel, Michał Kubiak, Piotr Gojowy, Włodzimierz Szymański, Stanisław Lejkowski, Adam Jezierzański, Ryszard Wietecki, Urszula Guźlecka, Andrzej Maziec, Tadeusz Hassek, Jan Jordanowski, Wojciech Woźniak, Ryszard Czajkowski, Bogusław Kuraś, Janusz Michalski, Stanisław Stasiulewicz, Piotr Siemaszko, Leszek Goldyszewicz, Waldemar Kornacki, Justyna Jułga, Ewa Gordon, Zdzisław Pruss, Jerzy Zegarliński, Marek Rona, Bogdan Dąbrowski, Elżbieta Kantorek, Michał F. Woźniak, Zbigniew Jastrowski, Jerzy Puciata.

Więcej o publikacji mówi redaktor książki, Michał Tabaczyński: „Łukasz Płotkowski swojej książki nie dokończył, pracował nad nią do końca, starał się, ale śmierć była szybsza. […]

Zachowałem układ, jaki zaprojektował autor (każdy rozmówca prezentowany jest na czterech stronach, z czego pierwsza zawiera zdjęcie i biogram, druga i trzecia prezentują rozmowę, a czwarta – dzieła lub fotografie ze spotkania).

Co się tyczy konstrukcji całej książki, autor zdecydował się na układ chronologiczny według dat spotkań (materiał ten bowiem zbierał Łukasz Płotkowski podczas publicznych, otwartych spotkań w Kawiarni Artystycznej „Węgliszek”). Ten układ został zachowany.

Jedna rozmowa nie zachowała się (ani w postaci transkryptu, ani w postaci nagrania), stąd musiałem ją przeprowadzić jeszcze raz za, czy też: w imieniu, Łukasza Płotkowskiego (Ewę Dąbską przepytałem w maju roku 2014, korzystając ze scenariusza rozmowy sporządzonego przez autora).

Książka ta nie mogłaby się ukazać bez pomocy wielu osób, które były zaangażowane w jej powstanie jeszcze za życia autora. Pomagali mu w tej pracy Wiesław Woźniak i Piotr Czekalski. […] Obaj są faktycznymi współautorami tej publikacji.

Pomocą służyła także Elżbieta Kantorek, która konsultowała postępy prac nad książką oraz dzieliła się swoją wiedzą. Prezentację dzieł Łukasza Płotkowskiego zawdzięczamy pomocy Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, którego dyrektor, dr hab. Michał F. Woźniak, wyraził łaskawą zgodę na wykorzystanie reprodukcji prac pozostających w zbiorach muzeum. Wszystkim zaangażowanym w powstanie tej książki składam serdeczne podziękowania. Ufam, że rodzina autora, jego przyjaciele i rozmówcy rozpoznają w tej książce charakter Łukasza Płotkowskiego, jego pasję, wiedzę i zaangażowanie, że będzie ten tom godną po nim pamiątką.” [fragment wstępu]
Zdjęcia: m.in. Piotr Czekalski